Sázava

Od vzniku Klubu přátel kolejových vozidel v roce 1997, měl klub pouze jedno jediné působiště a to na trati  č. 903  Přibyslav - Sázava SaZ.  Bohužel klub, přes všechna svá vyjednávání a snahu o co nejdelší setrvání na této fascinující trati na Vysočině prohrál, nad nevlídným rozhodnutím majitele dráhy. Veškeré důležité mezníky z 9 let trvajícího provozu na trati pod vedením KPKV Brno se dočtete v tomto PDF dokumentu: Historie trati 903Kontakt

Klub přátel kolejových vozidel náměstí SNP 8
613 00 Brno
Ing. Jiří Kotas
+420 604 237 653
kotasjiri@email.cz